Blog

[Video] - Khai thác điểm yếu bảo mật của giao thức Modbus TCP

[Video] - Khai thác điểm yếu bảo mật của giao thức Modbus TCP

Sau khi ra loạt bài về những điểm yếu của các giao thức truyền thông công nghiệp, chúng tôi tiếp tục triển khai các thử nghiệm thực tế để chứng minh nguy hiểm luôn rình rập các hệ thống sử dụng những giao thức đó. Bài viết này mô tả thử nghiệm khai thác điểm yếu bảo mật của giao thức Modbus – TCP.

Cơ bản về OPC UA

Cơ bản về OPC UA

Hệ thống điều khiển công nghiệp ICS (Industrial Control System) với đặc trưng là tổ hợp nhiều phương tiện kỹ thuật và nền tảng phần mềm khác nhau đến từ nhiều nhà sản xuất, nhà cung cấp khác nhau với những giao thức truyền thông và mã hoá dữ liệu độc quyền. Việc đồng bộ hoá kết nối truyền thông và dữ liệu đặc biệt quan trọng cho xu hướng chuyển đổi số, nhà máy thông minh, kết nối IT-OT (Information Technology- Operational Technology), những xu hướng tất yếu của nền sản xuất công nghiệp ngày nay. Khi mà đối với đa số doanh nghiệp sản xuất thì mục đích hàng đầu vẫn là sản xuất an toàn với chi phí thấp nhất, đáp ứng kế hoạch sản xuất của họ thì việc thay thế đồng nhất các phương tiện kỹ thuật và các nền tảng phần mềm là một việc làm tốn kém rất nhiều chi phí, không có tính khả thi kinh tế. OPC (Open Platform Communication) kết hợp với các giải pháp an ninh mạng OT sẽ là một hướng đi hiệu quả, đơn giản cho xu hướng chuyển đổi số của nền sản xuất hiện nay.

 
 

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message