Blog

Cập nhật nhẹ về lỗ hổng 0-day Log4j RCE

Cập nhật nhẹ về lỗ hổng 0-day Log4j RCE

Gần đây, thông tin về 0day của Log4j (thư việc thường được sử dụng trong lập trình ứng dụng java nhằm ghi log các sự kiện/lỗi) được public trên twitter. GTSC note lại một số thông tin liên quan đến lỗ hổng này.
 

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message