Category Archives: Blog

THÔNG TIN CÁC MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT TRONG THÁNG 07 – 2022

Hàng tháng, Chúng tôi – GTSC tổng hợp lại các thông tin về bảo mật về APT, Malware, CVEs và gói gọn nó vào trong một bài tổng hợp. 1. Các mối đe dọa nâng cao – Advanced Threats 1.1 Evilnum APT hoạt động trở lại với các TTPs và mục tiêu mới Ngày 27/06/2022, […]

THÔNG TIN CÁC MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT TRONG THÁNG 05 – 2022

Hàng tháng, Chúng tôi – GTSC tổng hợp lại các thông tin về bảo mật về APT, Malware, CVEs và gói gọn nó vào trong một bài tổng hợp. 1       Các mối đe dọa nâng cao – Advanced Threats 1.1       Lotus Panda và hoạt động tấn công mạng trở lại. Ngày 29/04/2022, nhóm Threat Intelligence […]

THÔNG TIN CÁC MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT TRONG THÁNG 05 – 2021

Hàng tháng, Chúng tôi – GTSC tổng hợp lại các thông tin về bảo mật về APT, Malware, CVEs và gói gọn nó vào trong một bài tổng hợp. 1     Các mối đe dọa nâng cao – Advanced Threats 1.1       Lazarus sử dụng mã độc giấu trong file ảnh BMP để cài đặt RAT (Remote […]

THÔNG TIN CÁC MỐI ĐE DỌA BẢO MẬT TRONG THÁNG 01 – 2021

Hàng tháng, Chúng tôi – GTSC tổng hợp lại các thông tin về bảo mật về APT, Malware, CVEs và gói gọn nó vào trong một bài tổng hợp. 1 Các mối đe dọa nâng cao – Advanced Threats 1.1     Chimera Group NCC Group và Fox-IT đã và đang theo dõi một nhóm tấn công với nhiều mục tiêu […]

TẢN MẠN VỀ STRUTS2 OGNL INJECTION VÀ MỘT CASE XSS

Bài phân tích cách tìm một lỗ hổng Struts2 OGNL Injection bằng trace code, qua đó phát hiện lỗ hổng có thể dẫn đến tấn công XSS Trong bài viết về Struts2 OGNL Injection [1] trên blog của nhóm nghiên cứu bảo mật, tôi đã thực hiện nghiên cứu về bug CVE-2013-2251 nhằm để hiểu về luồng code […]

TẤN CÔNG VÀO MỘT HỆ THỐNG MÔ PHỎNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Tiếp theo loạt bài viết về bảo mật trong môi trường công nghiệp (OT security), chúng tôi tiến hành mô phỏng việc tấn công vào một hệ thống điều khiển công nghệp (ICS – Industrial Control System) trong lĩnh vực điện năng. Vụ tấn công được thực hiện dựa trên tình huống giả định người […]

SƠ BỘ VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÔNG NGHIỆP

Xu hướng hội tụ môi trường công nghệ thông tin truyền thống (IT – Information Technology) và môi trường vận hành công nghiệp (OT – Operational Technology) (IT/OT convergence) đã và đang diễn ra mạnh mẽ, không thể đảo ngược trên phạm vi toàn cầu. Xu hướng này một mặt nâng cao năng lực kết […]

SĂN LỖ HỔNG BẢO MẬT GITLAB VỚI CHUYÊN GIA GTSC

Trong bản cập nhật phần mềm vào cuối tháng 3/2021, Gitlab thông báo khắc phục 10 lỗ hổng bảo mật, trong đó có một lỗ hổng được đánh giá mức ảnh hưởng cao do ledz1996 phát hiện. Đây là lỗ hổng nguy hiểm, cho phép kẻ tấn công đọc/ghi file tùy ý trên máy chủ […]

PHƯƠNG THỨC “MÀY MÒ” LỖ HỔNG GIÁ TRỊ $5000 CỦA GITLAB – CVE-2021-22203

Tôi đã nhận được 1 khoản bounty từ GitLab nhờ một lỗ hổng tôi tìm được tại Asciidoctor vài tuần trước. Tôi luôn hứng thú với các parser của các ngôn ngữ markup, ví dụ như đối với gem ‘github-markup’, có rất nhiều loại ngôn ngữ markup mà nó suppport ví dụ như: Chúng được […]