Tuyển dụng

 • Nơi làm việc: 140B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 • Mức lương: Up to $2000 + bonus
 • Số lượng: 2
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2022

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Số lượng: 10
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2022
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Thoả thuận
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1500 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 2
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Mức lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Lương cứng + lương mềm + thưởng khác (Trao đổi thỏa thuận theo năng lực)
 • Số lượng: Không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $2000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1000 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: up to 9M
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: không giới hạn
 • Hạn nộp hồ sơ 31/12/2022

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $2000 (hoặc trao đổi thỏa thuận theo năng lực)
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

 • Nơi làm việc: Tầng K2, Việt Đức Complex, Số 39 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Mức lương: Up to $1500 -  trao đổi thỏa thuận theo năng lực
 • Số lượng: 1
 • Hạn nộp hồ sơ: Dừng đăng tuyển

Xem chi tiết

Liên hệ

Name
Email
Phone
Message