Phương thức thực hiện

Bước 1
Tiến hành giám sát 24/7 tại trung tâm giám sát của GTSC.
Bước 2
Hệ thống giám sát và thu thập thông tin cảnh báo được triển khai theo từng mô hình phù hợp với nhu cầu phía khách hàng.
Bước 3
Đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hỗ trợ điều tra, ứng phó sự cố an ninh mạng cho khách hàng ngay từ khi phát hiện ra sự cố.

Kết quả

Đưa ra các cảnh báo kịp thời tới khách hàng trong trường hợp phát hiện sự cố theo chất lượng dịch vụ đã cam kết (SLA)
Báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng hay đột xuất theo yêu cầu về các sự cố được phát hiện trong quá trình giám sát
Báo cáo quá trình xử lý cho các sự cố an ninh mạng